Kolding Nyheder

Genopstået sø i Syvdalen i Geografisk Have

Elo Christoffersen
Skrevet af Elo Christoffersen
Foto: Geografisk Have.

Langedam er genopstået i Geografisk Have i Kolding.

Den lille sø i den ældste del af Geografisk Have, Syvdalen, var groet helt til gennem en længere årrække. Det er en helt naturlig proces, og med nogle årtiers mellemrum skal sådan en lille sø renses op. Det er nu sket i Geografisk Have og forvandlingen er til at få øje på.

I forbindelse med forberedelserne til oprensningen kom et gammelt kort, som havens grundlægger Aksel Olsen havde tegnet, frem. Her fremgår det, at søen – som i mange år er blevet benævnt ”Store Sø”, oprindeligt blev kaldt ”Langedam”. Det forstår man godt, når man ser søens form.

Nu er Langedam genopstået i nogenlunde den samme form og udstrækning som tidligere. Gravemaskinen kunne ikke gøre det helt så præcist som på kortet. Der kan ligge meget spændende kulturarv gemt, når man dykker ned i historien om selv små lokaliteter.

Hvem får glæde af Langedam

Ud over havens gæster, som nu får et flot vandspejl at fryde sig over, vil adskillige paddearter kunne yngle her. Det gælder de almindelige arter som Butsnudet Frø, Skrubtudse og Lille Vandsalamander. I Kolding området findes også mere sjældne padde-arter, nemlig Løgfrø, Løvfrø, Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander.

Om de også ender med at få glæde af Langedam er ikke til at vide. Padderne vil kun kunne yngle i søen, hvis vandkvaliteten er god nok til det. Under alle omstændigheder vil fugle og insekter også kunne nyde godt af den nye vandflade.

Projektet er del af en flerårig indsats i Syvdalen, som har til formål at bevare det spændende område og sikre, at det også i fremtiden vil være én af de vigtige perler i Geografisk Have, som havens gæster kan gå på opdagelse i. Projektet er finansieret af midler fra Kühl Lunds Fond.

Hjælp de sjældne padder i Kolding-området

Oprensning af en enkelt lille sø i Geografisk Have vil kun have begrænset effekt for de sjældne padder, der også findes i kommunen som helhed.

-Vi håber, at mange jordejere i og omkring Kolding vil lade sig inspirere og huske at få oprenset deres vandhuller. Det kan også til tider være en fordel at grave helt nye vandhuller, som også kan spille en positiv rolle i forbindelse med klima-udfordringerne. Vi får mere og mere monsterregn i sommerhalvåret, som skal håndteres på en smart måde – også for biodiversiteten. Her kan nye vandhuller og regnbede spille en positiv rolle, samtidig med at landskabet forskønnes, fortæller Lene Holm, direktør i Geografisk Have, i en pressemeddelelse.

Hvor skal man starte og hvem kan hjælpe?

I Geografisk Have har man ladet sig rådgive af firmaet Amphi Consult ved Lars Briggs, som er eksperter i paddevenlige vandhuller. Firmaet har haft ansvaret for at tilrettelægge oprensningen på den rigtige måde og sikre det flotte resultat. Den entreprenør, der har udført gravearbejdet er Præstevejens Jord og Vandhuller A/S.

-Flere vandhuller og oprensning af eksisterende vandhuller er vejen frem, hvis man vil gavne sjældne padder som Løgfrø og Løvfrø, som netop findes i Kolding-området. Det kan skrues sammen, så det både gavner biodiversiteten og hjælper med at løse nogle af de klima-udfordringer, som mange lodsejere kæmper mere og mere med, siger Lars Briggs.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Del denne artikel