Kolding Nyheder

Kolding Kommune smider det frivillige beredskab på porten

Elo Christoffersen
Elo Christoffersen
Ved stormfloden i oktober var det frivillige beredskab ude at hjælpe. Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

I marts hyldede Kolding Kommune de aktive og dygtige frivillige i kommunen, da de afholdte Fritid og Idræt Award 2023, der netop ifølge kommunen selv, har til formål at være “en hyldest til både frivilligheden og præstationerne på fritids- og idrætsområdet.”

Og mens man i øjeblikket kan nominere nye frivillige til prisen i 2024, smides det frivillige beredskab under TrekantBrand mere eller mindre på porten, når den nye brandstation skal opføres på Kobbervej og tages i brug i 2025.

Der er ikke plads til de frivillige, når man i forhold til projektets første skitser nu skal skære 10 millioner kroner fra. Det går både ud over de faste folk og deltidsansatte, men i høj grad også de frivillige, der udover en gruppe på 50 mennesker. De er fordelt på tjenestegrenene FILO (forplejning og logistik), PIO (Pionerer med opgaver under blandt andet storm og ved lysopsætning) samt Ledelsesstøtte (kommunikationsenhed) også tæller omkring 50 unge mennesker, der er fordelt på henholdsvis Kadetholdet og i TrekantBrands Ungdomsbrandkorps.

Kun plads til begrænset materiel

Ifølge de nye skitser for den kommende brandstation, bliver der kun mulighed for, at den frivillige enhed kan have begrænset materiel stående. Det er dermed uvist, hvor det resterende materiel skal være og hvordan, det rent praktisk skal forløbe, når de forskellige enheder skal deltage i udkald. De planer, der fremlægges fra beredskabets og kommunens side, vil under alle omstændigheder øge de frivilliges responstid betydeligt, oplyser Marianne Kjær, koordinationsudvalgsformand og regionsledelsesmedlem hos Beredskabsforbundet i Region Syddanmark.

Den frivillige enhed i Kolding har eksisteret i Kolding siden 1939 og har dermed 84 år på bagen. Opgaverne har ændret sig fra det oprindelige opgavesæt, så der i dag ikke er fokus på deciderede brandrelaterede opgaver, men i stedet er tale om forplejning af brandfolk, kommunikativt overblik, opsætning af lys og ikke mindst hjælp ved stormflod.

Seneste store udkald, hvor størstedelen af den frivillige styrke var kaldt ind, var i oktober, og alle mand kæmpede i sammenlagt 600 mandetimer, for at holde vandmasserne væk så længe som muligt, med blandt andet sandsække og pumpeopgaver, mens FILO sørgede for forplejning af alle indsatte styrker fra hele TrekantBrands område. Uden netop denne indsats, havde de efterfølgende skader været af et helt andet omfang og flere havde måtte kæmpe med forsikringsselskaberne, fordi det præventive arbejde ikke havde været godt nok.

Det er én af grundene til, at man kan undre sig over, at den frivillige enhed nu spares væk i projekteringen af den nye station.

Brugte 6200 timer i 2022

I 2022 brugte den frivillige enhed i alt 6200 timer fordelt på samtlige kommuner, der er en del af TrekantBrand. En væsentlig besparelse for beredskabet og dermed samtlige kommuner, der indgår i TrekantBrand, der ellers skulle have betalt for ydelserne – cost benefit fordelene er dermed til at tage og føle på.

De frivillige, ungdomsbrandkorpset og kadetholdet ønsker at være en del af det samlede beredskab og det fællesskab, der følger hermed, men de ønsker først og fremmest at have et sted, hvor der er plads til samtlige 100, som udgør denne frivillige enhed.

Udgifter til at have frivillige, stiger i dette tilfælde, da TrekantBrand og de dertilhørende kommuner nu må se ind i betaling, for blandt andet ekstra lokaler, men også flere køretøjer, som nu vil være nødvendigt for, at de frivillige kan deltage i undervisning, men ikke mindst møde til udkald.

Alt dette øger ikke kun udgifterne for beredskabet, men undergraver også den synergieffekt, som man i mange år har forsøgt at opbygge mellem de frivillige, ungdomsbrandkorpset, deltidsfolk og fastansatte på stationen.

Det er TrekantBrands klare holdning, at ungdomsbrandkorpset skal være “fødekæde” til både de frivillige og deltidsfolk, som generelt mangles på landsplan. Uden denne synergi mister de unge tilknytningen til netop dette.

Hele situationen fører til en lang række spørgsmål; et væsentligt må dog være, hvad Kolding Kommune og Beredskabskommisionens ønsker og fremtidsplaner med det frivillige er i en tid, hvor klimaudforandringer er et større og større problem og beredskaberne begrænses og udfordres på ressourcer?

“Ingen kommentarer”

Kolding Nyheder ville gerne have en kommentar fra Koldings borgmester, Knud Erik langhoff (C). Han sidder som medlem i Beredskabskommissionen i Trekantområdets Brandvæsen (TrekantBrand) og er medlem i Trekantbrands bestyrelse.

-Jeg har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer, idet jeg er bekendt med, at der pågår dialoger og workshops med medarbejderne vedrørende projektet, fortæller Knud Erik Langhoff til Kolding Nyheder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Del denne artikel