Kolding Nyheder

Ny ledelse i Odd Fellow logen

Elo Christoffersen
Skrevet af Elo Christoffersen
Fra venstre mod højre ses forrest: Kasserer Erik Mogensen Laugesen, Undermester Leo Østergaard, Eksmester Peter Matthiesen, Sekretær Ebbe Havshøj Kristensen og Skatmester Regnar Roed Pedersen. Bagerst: Overmester Asbjørn Henriksen. Pressefoto.

Odd Fellow Ordenen repræsenteret ved Loge nr. 15 Odin i Kolding har fået den nye ledelse på plads. Det er en tilbagevendende begivenhed, som finder sted om foråret hvert andet år.

I april 2023 tiltrådte den nye ledelse for at varetage ansvaret for logen. Der er fem personer i den lokale ledelse. Overmester fungerer som formand og er den person, der tegner logen og leder møderne. Undermester fungerer som næstformand og er, som titlen siger, den som træder til, hvis overmester er forhindret. Sekretæren er, udover at have ansvaret for alle skriftlige arbejder, kandidat til at blive undermester næste gang, der sker rotation i ledelsen. Derudover er der to valgte embedsmænd, som sørger for og har styr på logens kassebeholdning og som også indgår i den daglige ledelse. Det er kassereren og skatmesteren.

Som ny overmester pegede brødrene på Asbjørn Henriksen, der har fungeret som undermester i den forløbne periode. Den tidligere overmester, Leo Østergaard, blev valgt som logens undermester.

Ebbe Havshøj Kristensen er ny i embedsmandskredsen som logens valgte sekretær. Regnar Roed Pedersen og Erik Mogensen Laugesen indvilligede i at lade sig vælge for endnu en periode som logens skatmester og kasserer, så det er to erfarne brødre, der passer på logens penge.

Jens Smedegaard blev i forbindelse med indsættelsen af den nye overmester, udnævnt til logens fungerende eksmester. En post han i lighed med de øvrige embedsmænd skal varetage i de kommende to år.

Selve indsættelsen eller installationen, som det kaldes i Odd Fellow Ordenen af de nye valgte embedsmænd blev forestået af et hold erfarne embedsmænd, som repræsenterer Storlogen med den regionale Storsire i spidsen. Det var en smuk og meget højtidelig aften i Loge nr. 15 Odin, som tegner godt for det fremtidige arbejde.

-Vi er i en rigtig god gænge igen efter en svær tid i Coronaens tegn med fremmøde af omkring 45 brødre til de ugentlige logemøder. Møderne er præget af god stemning omkring broderskab og de værdier, som kendetegner Odd Fellow Ordenen – venskab, kærlighed og sandhed – vær mod andre, som du ønsker, at de skal være mod dig og dine – jeg glæder mig til sammen med de øvrige nye embedsmænd at fortsætte denne udvikling til gavn for logen og alle brødrene, fortæller den nye overmester, Asbjørn Henriksen, i en pressemeddelelse.

Han fortsætter med at rose den tidligere ledelse for at have fundet den perfekte balance mellem social trivsel, broderskab og alligevel leve op til ordenens smukke gamle ritualer og læresætninger:

-En stil, som jeg gerne ser fortsat fremover, siger han.

Tilgang af nye brødre

-Vi har bestemt stabiliseret medlemskredsen, idet vi har formået at tilknytte 6 nye brødre til vor loge. Det er dog uomtvistelig, at gennemsnitsalderen er høj blandt logens brødre. Vi vil derfor i den kommende periode sætte flere aktiviteter i gang for at oplyse om, hvad Odd Fellow Ordenen står for mhp. at øge antallet af brødre, forklarer Asbjørn Henriksen.

Overmesteren understreger dog, at man ikke ønsker tilgang for enhver pris.

-Det er vigtigt at kommende brødre har den rette holdning og indstilling. Vi har fundet et frirum med plads til broderskab, fordybelse og fortrolighed – og disse oplevelser deler vi gerne med andre, som ønsker at være en del af dette sammenhold. Vi har netop afholdt informationsmøder i ordensbygningen i Hyrdestræde og der vil komme flere; den bedste måde at få nye brødre på, er dog når det påbegyndes med en dialog med en af de nuværende brødre. Så kan den interesserede eventuelt blive inviteret med til et informationsmøde.

-Her vil jeg dog godt præcisere, at interesserede kun kan deltage efter at være blevet inviteret med til mødet i selskabslokalerne. Mødet i logesalen, som altid starter de ugentlige møder, er forbeholdt brødrene, og ritualerne her er fortrolige for alle andre end Ordenens egne brødre, udtaler Asbjørn Henriksen.

Det er dog kun specielt ritualerne for de nyoptagne, der er hemmelige. Dette bryder med traditionelle myter om logearbejde.

Velgørenhed

En anden del af Odd Fellow Ordenens formål er at hjælpe dem, som har det svært – mennesker, der trænger, mennesker, der er syge. Også her har logen i Kolding været endog meget aktiv i den forløbne periode.

Loge nr. 15 Odin har bl.a. afholdt bankospil, amerikansk lotteri, julebazar m.m.m.., hvilket har ført donationer til de svageste grupper – senest 10 grupper i lokalområdet. Dette er aktiviteter, der planlægges intensiveret – herunder er der en gruppe, der arbejder med opnåelse af donationer fra lokale og regionale virksomheder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Tagget ,
Del denne artikel