Kolding Nyheder

Returordning for glasuld

Elo Christoffersen
Skrevet af Elo Christoffersen
Sådan kan sorteringen foregå på fabrikken i Vamdrup. Foto: Saint-Gobain.

Overskydende glasuld fra renoveringer og nybyggeri ender i dag på et deponi. Det er noget, der i en årrække har været arbejdet med at finde nye løsninger på, som led i den cirkulære dagsorden.

Derfor har Isover og Leca, der begge er ejet af Saint-Gobain, nu indgået en aftale med Norrecco, en af Danmarks største affaldsbehandlingsvirksomheder – en returordning for glasuld. Isover har i Danmark en fabrik i Vamdrup.

Aftalen mellem de tre virksomheder betyder, at Norrecco nu modtager og videreleverer brugt Isover glasuld til Leca.

Det betyder konkret, at glasulden kan indgå som råmateriale i cirkulær produktion af nye isolerende Leca letklinker på Lecas fabrik i Favrskov ved Randers.

Med den nye ordning har Norrecco og Saint-Gobain lavet en model, så entreprenører kan returnere brugt og overskydende Isover glasuld på en af Norreccos affaldsbehandlings-station på Prøvestenen i København og i Agerskov, Sønderjylland.

Norrecco sørger derefter for, at den returnerede glasuld bliver en del af Lecas produktion af nye Leca letklinker, der bruges til eksempelvis isolering af alt fra taghaver til terrændæk og til skybruds-løsninger med dræn, da de kan absorbere og afgive vand.

Leca Letklinker er et fuldt cirkulært produkt, der kan bruges igen og igen.

Lignende modeller for andre affaldsstrømme

-Vi har brug for at genanvende langt mere byggeaffald, end det er tilfældet i dag. For at opnå gode og robuste genanvendelsesløsninger kræver det ofte specialdesignede modeller til hver enkelt materialetype, fortæller Jette Bjerre Hansen, bæredygtighedschef hos Norrecco, i en pressemeddelelse og fortsætter:

-Nu er det lykkedes os at etablere en genanvendelsesløsning for rent glasuld. Vi håber, at det er med til at øge fokus i branchen på samarbejde omkring lignende modeller for andre typer af byggeaffald.

Skåner jordens naturlige ressourcer

Og ifølge Mona Ammitzbøll Rasmussen, Sustainability Engineer hos Saint-Gobain Denmark, er den nye returordning for virksomhedens glasuld et vigtigt skridt på vejen til, at vi kan vænne os til mere genanvendelse og færre materialer på deponi.

-Fra det øjeblik vores glasuld forlader fabrikken, vil vi gerne understøtte, at materialet en dag vender retur og indgår i produktionen af nye isolerende materialer, i stedet for at ende på deponi. Det er et unødvendigt spild, som vi skal til livs, så snart det er muligt, siger Mona Ammitzbøll Rasmussen.

Leca har mulighed for årligt at aftage omkring 1.000 tons brugt eller overskydende Isover glasuld fra det danske marked.

Omend det kun udgør en mindre del af den samlede produktion, så mindskes behovet for udvinding af en tilsvarende mængde af jordens naturlige forekomster af ler, som er det primære råmateriale i Leca letklinker.

Bedre kildesortering

Isover glasuld, der produceres med op til 75 procent genbrugsglas, har potentiale til langt mere genanvendelse. Dette er det første af flere tiltag, hvor samarbejde mellem interessenter i værdikæden er afgørende for øget genanvendelse.

Fundamentet for al genanvendelse er et stærkt fokus på kildesortering.

Håndværkere og entreprenører kommer dermed til at spille en afgørende rolle for, at materialerne sorteres korrekt.

En af udfordringerne med isoleringsmateriale kan ifølge Mona Ammitzbøll Rasmussen være at skelne imellem de forskellige typer mineraluld og vurdere renhedsgraden.

Derfor arbejder Isover på guider, der kan hjælpe til en bedre kildesortering.

-Det er en ny virkelighed, hvor der er sund fornuft i at forlange lidt ekstra tid til affaldshåndtering og udvikle smarte løsninger til kildesortering. Men det ansvar ligger ikke kun hos håndværkerne, fortæller Mona Ammitzbøll Rasmussen og fortsætter:

-Vi skal også have bygherrer og myndigheder endnu mere på banen i forhold til at stille krav og sørge for tid og ressourcer i projekterne til den cirkulære økonomi, vi skal have bygget op sammen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Tagget ,
Del denne artikel