Kolding Nyheder

Trafikale gener på Skamlingvejen de næste tre måneder

Elo Christoffersen
Skrevet af Elo Christoffersen
Skamlingvejen langs fjorden omlægges de kommende måneder. Foto: Kolding Kommune.

Skamlingvejen får et mere bymæssigt præg med gode krydsningsmuligheder for lette trafikanter som f.eks. fodgængere og cyklister.

Et større projekt på Skamlingvejen i Kolding går i gang i næste uge.

En del af strækningen får et mere bymæssigt præg, hastighedsgrænsen sænkes fra 60 km/t til 50 km/t fra Østerbrogade og ud til byskiltet, og det bliver lettere at krydse Skamlingvejen for blandt andet fodgængere og cyklister.

Arbejdet vil vare i tre måneder og ventes afsluttet midt i december. Indtil da skal trafikanterne være indstillet på, at turen til og fra Kolding via Skamlingvejen bliver lidt mere bøvlet.

Vejen Idyl, som i øjeblikket er påvirket af kloakarbejde, ventes åbnet for gennemkørsel igen fra uge 42. De opgaver, som kommer til at påvirke trafikken mest på Skamlingvejen, bliver først udført, når Idyl efter planen er genåbnet.

I perioder kan fodgængere og cyklister i mindre grad blive berørt af vejarbejdet. Det vil fremgå af skiltning på stedet.

Den røde streg fra Kløvervej til byskiltet viser den strækning, der omlægges fysisk, og hvor hastighedsgrænsen efterfølgende nedsættes fra 60 km/t til 50 km/t. Den blå streg fra Østerbrogade til Kløvervej viser strækningen, hvor der ikke ændres på selve vejen, men hvor hastighedsgrænsen sænkes fra 60 km/t til 50 km/t som afslutning på vejprojektet.

Ved omlægningen nedsættes hastigheden fra 60 km/t til 50 km/t. Vejen indsnævres med krydsningsheller midt på vejen, så det bliver lettere for fodgængere og cyklister at krydse vejen, og med fartdæmpende heller i siden af vejen. I takt med at hastigheden dæmpes, vil der også ske en reduktion i støjen fra trafikken.

Projektet fremtidssikrer samtidig Skamlingvejen med vejtilslutninger ind til det kommende Marina City-projekt, ligesom der skabes plads til nye busstoppesteder, som vil kunne betjene hele bydelen omkring denne del af Skamlingvejen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Del denne artikel